Privacybeleid Erbivo NV

Inleiding

Erbivo hecht veel waarde aan de privacy van medewerkers, klanten en andere betrokkenen. Daarom heeft bedrijf een privacybeleid opgesteld. Daarbij heeft bedrijf de verantwoordelijkheid zich aan de wet te houden, in het bijzonder de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Er zijn afspraken gemaakt over hoe men omgaat met persoonsgegevens van (oud) medewerkers en van klanten. Zorgvuldige omgang met de privacy en persoonsgegevens is van het grootste belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Website

Door het infoblad op de website in te vullen worden persoonsgegevens achtergelaten. Het gaat daarbij om naam, emailadres en telefoonnummer, waarbij de vraag aan Erbivo wordt gesteld om contact op te nemen met degene die deze gegevens achterlaat. Dat is ook het doel waarom deze persoonsgegevens worden gevraagd. Er wordt dus expliciet om toestemming gevraagd. De verstrekte informatie is alleen beschikbaar voor medewerkers van Erbivo. De gegevens worden slechts in het kader van bovengenoemde doeleinden gebruikt en worden verwijderd wanneer ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De website van Erbivo is beveiligd met een SSL-certificaat.  Ook bij de aanvraag van een monster bij Erbivo wordt toestemming gevraagd om naam, emailadres en telefoonnummer achter te laten. Tevens wordt gevraagd adresgegevens te verstrekken. 

Erbivo gebruikt cookies om het gebruik van de website en gedrag van de website bezoeker te kunnen analyseren. Deze analyse gebeurt geheel anoniem. 

Doel van de verwerkingen

De persoonsgegevens die aan Erbivo worden verstrekt, mogen door Erbivo worden verwerkt op basis van gemaakte afspraken en uit te voeren overeenkomsten. Voor medewerkers betreffen het zaken die nodig zijn om het werkgeverschap op een adequate wijze in te vullen. Naast NAW-gegevens zijn dit ook persoonlijke gegevens als telefoonnummers e-mailadressen en gegevens die betrekking hebben op het functioneren van de medewerker. Voor klanten betreft het uitsluitend namen, emailadressen en telefoonnummers.

Indien klanten of andere betrokkenen persoonsgegevens willen opvragen, wijzigen of verwijderen dan kan dat per e-mail aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij Erbivo. Betrokken hebben het recht op inzage, recht op correctie, recht op beperking van gegevensverwerking en het recht om vergeten te worden. Het bewerken van persoonsgegevens wordt door Erbivo zoveel als mogelijk beperkt.

Erbivo zal geen persoonsgegevens delen met derden als dit niet nodig is voor het goed uit kunnen voeren van de dienstverlening en hierover met de betrokken geen afspraken zijn gemaakt. Alleen op last van een justitiële vordering kan Erbivo worden verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Dit is een wettelijke verplichting.

Klachten

Indien belanghebbenden van Erbivo klachten hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan kan er een klacht worden ingediend bij de FG van Erbivo. Dit kan per e-mail: info@erbivo.be of per telefoon: 052 41 30 44.  Op grond van de privacywetgeving bestaat er ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen verwerkingen van persoonsgegevens.

Erbivo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient bezoekers van de website aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat men van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Erbivo NV
De Vlaamse Staak 5
B-1745 Opwijk

Cookiebeleid

Erbivo NV maakt gebruik van cookies.

De website van Erbivo NV maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om de website te laten functioneren en het gebruik van de website te analyseren. Je kan deze cookies niet weigeren noch specificeren. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de plaatsing van de cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.erbivo.be